Sınav Kaygı Seminerleri

Bir kişinin amacına ulaşması yönünde karşılaşabileceği en büyük engel yine kişinin kendisidir. Bir insan kurduğu toplumsal ilişkilerin toplamı olarak bir “kişi” dir; o tam da bir “toplum teki” olması bakımından toplumun ta kendisidir. Dolayısıyla kişinin kendini gerçekleştirme yönünde karşılaşabileceği engellerin hemen tümü özü gereği toplumsaldır.

Bugün artık kişinin öğrenim hayatını neredeyse başının sonuna katleden “ Sınav Kaygısı” da bu engellerden biridir. Söyleşimizde bu sorunun yani sınav kaygısının sadece öğrencinin sorunu olmadığına, fakat o öğrenciyle ilişkide olan hemen herkesin sorunu olduğuna işaret edip, pozitif yanları ve olumlu motivasyonunu konusuyoruz.

Kendi alanında uzmanlaşmış Prof Dr Mansur Beyazyürek gibi değerli isimler de dönem dönem seminer konuğumuz oluyor.